Betül Biyoloji

Archive

9._sınıf_biyoloji_konuları

9. Sınıf Biyoloji Konuları

9. Sınıf Biyoloji Konuları 9. Sınıf Biyoloji Konuları → Merhaba arkadaşım. 8. sınıf bitirdin artık liseye başladın ve artık biraz daha büyüdüğünü hissediyorsun. Evet biraz daha büyüdün ve artık ilkokul ile ortaokulu geride bıraktın :) → Biyoloji çok keyifli bir derstir her ne olursa olsun sakın önyargıyla yaklaşma, konu anlatım videolarımı üç beş ...
tyt_biyoloji_full_tekrar_hızlı_tekrar_

TYT Biyoloji Tekrar

TYT BİYOLOJİ TEKRAR TYT Biyoloji Tekrar; Metin olarak daha sonra ekleyeceğim arkadaşlar, pdf i paylaşmak için bunu yayınlamam gerekti. Aşağıdaki ünitelere tıklayarak TYT Biyoloji ünitelere gidebilirsiniz. PDF'ini en aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. ⇒ 9. Sınıf 1. Ünite - Yaşam Bilimi Biyoloji ⇒ 9. Sınıf 2. Ünite - Hücre ⇒ 9. Sınıf 3. Ünite - Canlıların Çeşitliliği ...
organik_bileşikler

Organik Bileşikler PDF 9. Sınıf Biyoloji

Organik Bileşikler Organik Bileşikler PDF Organik Bileşikler, − Canlılar tarafından üretilebilir. − Genel olarak C, H ve O elementleri bulunur. − Besinlerle alınanların çoğu büyük oldukları için hücre zarından geçemezler. ⇒ Karbonhidratlar ⇒ Yağlar ⇒ Proteinler ⇒ Enzimler ⇒ Hormonlar ⇒ Vitaminler ⇒ ATP ⇒ Nükleik Asitler Enerji Veren – Yapıcı ve Onarıcı Olanlar ⇒ Karbonhidrat ⇒ Yağ ⇒ Protein Düzenleyici Olanlar ⇒ Proteinler ⇒ Lipitler ⇒ Enzimler ⇒ Vitaminler ⇒ Hormonlar Yönetici Olanlar ⇒ ...
canlıların_ortak_özellikleri

Canlıların Ortak Özellikleri PDF 9. Sınıf Biyoloji

Canlıların Ortak Özellikleri Canlıların Ortak Özellikleri PDF 9. Sınıf Biyoloji Bütün canlıların ortak özellikleri aşağıdaki gibidir. Hücresel Yapı Hareket Metabolizma Uyarılara Tepki Üreme Organizasyon Büyüme ve Gelişme Homeostazi Adaptasyon Boşaltım Solunum Beslenme Hücresel Yapı Canlıların en küçük yapısal ve işlevsel birimidir Her canlı bir yada çok hücreden meydana gelir Prokaryotların hepsi tek hücreli, ökaryotlar tek ya ...
inorganik_bileşikler

İnorganik Bileşikler 9. Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı PDF

İnorganik Bileşikler Canlıların yapısındaki Temel Bileşenlerden İnorganik Bileşikler Canlılar tarafından üretilemeyip dışarıdan hazır olarak alınırlar. Yapısında C ve H atomlarını bir arada bulundurmazlar. Sindirime uğramadan hücre zarından geçebilirler. Enerji elde etmek için kullanılmazlar. (Kemosentetik canlılar hariç) Asit Baz Tuz Su Mineraller Asit Sulu çözeltilerde H+ iyonu verirler. Turnusol kağdını kırmızıya çevirir. Tatları ekşidir. pH değeri 0 – 7 arasındadır. Örnekler; Limon suyu Sirke Mide ...
karbonhidratlar.

Karbonhidratlar

KARBONHİDRATLAR Karbonhidratlar; Yapısında C, H ve O elementlerini bulunduran ve genel formülü CnH2nOn olan bileşiklerdir. Hücre zarının yapısına katılarak hücrenin kimliğini belirlediği gibi hücreye alınacak molekülleri seçer. (glikoprotein – glikolipit) Canlıların ilk sırada kullandığı enerji kaynağıdır. Fazlası vücutta yağa dönüştürülerek depo edilir. 3’e ayrılırlar. Monosakkaritler Triozlar 3C Pentozlar 5C Hekzoslar 6C Disakkaritler Maltoz (Arpa) Sükroz (Çay) Laktoz (Süt) Polisakkaraitler ...
lipitler_yağlar

Lipidler (Yağlar)

YAĞLAR Lipidler (Yağlar); Heterojen yapıda oldukları için sindirilmeleri zordur. Yapılarında C, H, O’ne ek olarak N ve P da bulunabilir. Suda çözünmezler. ! O2 syaıları karbonhidratlara göre az, H2 sayıları karbonhidrat ve proteinlere göre fazla olduğu için daha fazla enerji verirler Yapıcı (h. Zarının yapısına katılır.), onarıcı ve düzenleyici (vitamin ve hormon olarak) dirler. En önemli lipitler; ...
proteinler

Proteinler

Proteinler Proteinler konu anlatımı; Canlıların yapısında en fazla bulunan organik maddedir. Yapısında C, H, O, N elementlerinin yanında P ve S elementleri de bulunabilir. Peptid bağı ile bağlanırlar. Monometi aminoasittir. Yapıcı, onarıcı, düzenleyici ve enerji vericidir. Sindirilmeden hücre zarından geçemezler. ! Polimerdir. DNA’dan şifre alınarak ribozomda sentezlenirler → Bu nedenle protein sentezi yapmak canlıların ortak özelliğidir. Doğada 20 çeşit aminoasit bulunur. ...
enzimler

Enzimler

Enzimler Enzimler; Aktivasyon enerjisini düşürerek tepkimelerin daha hızlı gerçekleşmesini sağlayan katalizörlerdir. Aktivasyon enerjisi; Bir reaksiyonun başlayabilmesi için gerekli olan minimum enerji miktarıdır. Evrimsel gelişmişlik düzeyi fazla olan canlılarda enzim çeşidi sayısı da fazladır. Hücre içinde sentezlenir ancak hem hücre içinde hem de hücre dışında çalışabilir. Hücre içinde depolanamaz, işleri bittikten sonra hidroliz edilirler. UNUTMA! Enzimler tepkimeleri başlatmazlar. ...
vitaminler_hormonlar

Vitaminler ve Hormonlar

Vitaminler ve Hormonlar özelliklerine bakalım. Vitaminler Organik yapılı, direnç artırıcı ve düzenleyici besinlerdir. Bitkiler kendileri için gerekli olan tüm vitaminleri sentezleyebilirken, insanlar ve hayvanlar çoğunu hazır olarak alır. Bir vitamin eksikliği başka bir vitamin ile giderilemez. Enerji VERMEZLER! Basit yapılı oldukları için sindirime uğramadan direkt hücre zarından geçebilirler. Çoğu yüksek sıcaklık, asit-baz, ışık ve oksijenden etkilenirler. Suda ve ...
Sınıflar