Betül Biyoloji

Archive

Genden Proteine Full Tekrar 12. Sınıf AYT Biyoloji

GENDEN PROTEİNE FULL TEKRAR Genden Proteine Full Tekrar 12. Sınıf AYT Biyoloji; Aşağıdaki bölümlere tıklayarak Genden Proteine Ünitesinin bölümlerine gidebilirsiniz arkadaşlar. Video yayınlandığında Toplu PDF hazır olacak en aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. ⇒ 1) Nükleik Asitlerin Keşfi – Deneyler ⇒ 2) Nükleik Asitler DNA – RNA ⇒ 3) DNA’nın Kendini Eşlemesi (Replikasyon) ⇒ 4) Genetik Şifre ve ...
nükleik_asitlerin_keşfi_deneyler_genden_proteine

Nükleik Asitlerin Keşfi – Deneyler

GENDEN PROTEİNE #1 NÜKLEİK ASİTLERİN KEŞFİ VE DENEYLER Nükleik Asitlerin Keşfi ve Deneyler; Keşifte Rol Alan Bazı Bilim İnsanları Friedrich Miescher: (1869 yılında) → Nükleik asit diyebileceğimiz kavramı ilk keşfeden kişi. → Balık spermi ve yumurtalarının çekirdeğinde nükleik asit varlığını saptamış. → Başlangıçta sadece hücrenin çekirdeğinde bulunduğunu kabul etmiş ancak yapılan deneylerle prokaryotlarda sitoplazmada, ökaryotlarda çekirdek, mitokondri, ...
genden_proteine_nükleik_asitler_dna_ve_rna

Nükleik Asitler DNA – RNA

GENDEN PROTEİNE #2 NÜKLEİK ASİTLER DNA – RNA Nükleik Asitler DNA - RNA; Nükleik Asitler = Yönetici Moleküller → Yapısında; C, H, O, N ve P elementleri bulunduran büyük yapılı organik bileşiklerdir. → Yapısındaki şeker çeşidine göre 2 farklı nükleik asit vardır. ⇒ DNA Deoksiriboz şekeri → Kalıtımda görev alır. → Çift zincirlidir. ⇒ RNA Riboz şekeri ...
genden_proteine_dnanın_kendini_eşlemesi

DNA’nın Kendini Eşlemesi (Replikasyon)

GENDEN PROTEİNE #3 DNA’NIN KENDİNİ EŞLEMESİ (REPLİKASYON) DNA'nın Kendini Eşlemesi (Replikasyon); DNA Replikasyonu → DNA’nın eşlenerek bir kopyasının oluşturulması olayıdır. → DNA molekülü hücre bölünmesi öncesi kendini eşler. => → Böylece kalıtsal bilgi yavru hücrelere eşit şekilde aktarılır. → Her canlı DNA replikasyonu yapar ancak her canlı hücre DNA replikasyonu yapamaz. Prokasyot ve ökaryot hücrelerde gerçekleşen replikasyon karşılaştırması PROKASYOT ...
genden_proteine_genetik_şifre_ve_protein_sentezi

Genetik Şifre ve Protein Sentezi

GENDEN PROTEİNE #4 GENETİK ŞİFRE ve PROTEİN SENTEZİ Genetik Şifre ve Protein Sentezi; Genetik Şifre → Protein sentezi için gerekli olan bilgi DNA’dadır. → DNA’da 3 nükleotitten oluşan şifreler üretilir. → Bu şifrelerin protein yapısındaki karşılığı aminoasittir. → Bu şifreler bulunduğu yere göre farklı isimlendirilirler. - DNA → Genetik şifre (kod) - mRNA → Kodon - tRNA → Antikodon → AUG ...
genetik_mühendisliği_ve_biyolteknoloji_1

Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji – 1

GENDEN PROTEİNE #5 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ ve BİYOTEKNOLOJİ – 1 Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji - 1; Genetik Mühendisliği → Canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirerek onlara yeni işlemler kazandırılmasına yönelik çalışmaları yapar. Yani; ⇒ Nükleotidlerin dizilişlerinin belirlenmesi ⇒ Genlerin çoğaltılması ⇒ Bir canlıdan diğerine gen aktarılması gibi çalışmalarla ilgilenir. → Genetik mühendisliği sonucu oluşan canlılara transgenik organizmalar ya da genetiği değiştirilmiş organizmalar ...
genden_proteine_gen_ve_canlı_klonlaması

Gen ve Canlı Klonlaması

GENDEN PROTEİNE #6 GEN ve CANLI KLONLAMASI Gen ve Canlı Klonlaması; GEN KLONLAMASI → Seçilen bir genin bir plazmit bakteri ya da virüs içerisine eklenerek o canlı aracılığıyla çok sayıda kopyasının üretilmesi işlemidir. → Klonlama sırasında genellikle bakterinin sitoplazmasında bulunan plazmit adı verilen DNA parçaları kullanılır. → Daha çok bakterilerin kullanılmasını nedeni; sağlam hücre duvarları sayesinde ...
genden_proteine_genetik_mühendisliği_ve_biyoteknoloji_2

Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji – 2

GENDEN PROTEİNE #7 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ ve BİYOTEKNOLOJİ – 2 Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji - 2; Kök Hücre → Yenilenme gücü yüksek olan, aktif gen bölgeleri belirlenmemiş bu nedenle birçok hücre tipine dönüşebilen ve uygun şartlar sağlandığında sürekli bölünebilen hücrelerdir. Embriyonik Kök Hücreler → Başka dokulara dönüşme ve kendini yenileme yeteneği fazladır. Bu kök hücreler ile ileride ...
Sınıflar