Betül Biyoloji

Archive

hücre_döngüsü

Hücre Döngüsü

HÜCRE BÖLÜNMELERİ #1 HÜCRE DÖNGÜSÜ Hücre Döngüsü; Kromatit = Kromozomun her bir parçasıdır. Birbirinin aynısı iki kromatite kardeş kromatit denir. Sentromer = Kardeş kromatitleri bir arada tutan yere denir. Kinetokor = Sentromerde bulunan iğ ipliklerinin bağlanacağı yerdir. ! Hayvan hücrelerinde hücre bölünmesi BOĞUMLANMA ile, bitki hücrelerinde hücre bölünmesi ARA LAMEL ile olur. Hücre Neden Bölünür? → Çekirdek organelleri yönetmekte ...
hücre_bölünmeleri

Hücre Bölünmeleri

HÜCRE BÖLÜNMELERİ #2 HÜCRE BÖLÜNMELERİ Hücre Bölünmeleri: Mitoz Bölünme → n, 2n, 3n kromozomlu hücrelerde görülebilir. → Kalıtsal çeşitlilik sağlamaz. → Kromozom sayısı sabit kalır ve değişmez. → Bölünme sonucunda 2 hücre oluşur. → Bir hücrelilerde üremeyi, çok hücrelilerde büyüme, gelişme ve rejenerasyonu sağlar. ! n kromozom sayısını, x DNA miktarını ifade etmektedir. ✩✩✩ Mitoz bölünmede kromozom sayısı ve DNA ...
mitoz_bölünme

Mitoz Bölünme

HÜCRE BÖLÜNMELERİ #3 MİTOZ BÖLÜNME Mitoz Bölünme: 2n = 4 kromozomlu bir hücre için İNTERFAZ → Hücre bölünmesi için gerekli hazırlıklar yapılır. → DNA kendini eşler. → Hayvan hücrelerinde sentrozom eşlenir. G1 – S – G2 PROFAZ → Çekirdek zarı ve çekirdekçik kaybolur. → İğ iplikleri oluşur. → Kromatin iplik kromozoma dönüşür. ! NOT ! Bitki hücrelerinde sentrozom olmadığı için iğ iplikleri mikrotübüller ...
şeysiz_üreme_ve_çeşitleri_tyt_biyoloji

Eşeysiz Üreme

HÜCRE BÖLÜNMELERİ #4 EŞEYSİZ ÜREME Eşeysiz Üreme; → Bir canlının kendisiyle aynı genetik yapıya sahip bireyler meydana getirmesidir. → Kalıtsal çeşitlilik yoktur, bu nedenle oluşan yavruların uyum yetenekleri zayıftır. → Temeli mitoz bölünmeye dayanır. → Az zamanda çok sayıda birey oluşur. → Cinsiyet, sperm, yumurta, döllenme, eşey gibi kavramlar burada yoktur. ! KAP GEÇ ⇒ Soruda eşeysiz üremede çeşitlilik ...
mayoz_mitoz_bölünme_karşılaştırması

Mayoz ve Mitoz Bölünme Karşılaştırması

HÜCRE BÖLÜNMELERİ #7 MAYOZ ve MİTOZ BÖLÜNME KARŞILAŞTIRMASI Mayoz ve Mitoz Bölünme Karşılaştırması; MAYOZ VE MİTOZ BÖLÜNME ORTAK ÖZELLİKLERİ → DNA kendini eşler. (interfaz) → Çekirdek zarı erir ve tekrar oluşur. → Kardeş kromatitler ayrılır (Mitoz ve Mayoz II (Anafaz II)). (Mayoz I homolog) → Çekirdek (karyokinez) ve sitoplazma (sitokinez) bölünmesi olur. → Hücre sayısı artar. → İğ iplikleri ...
Sınıflar