Betül Biyoloji

Archive

kalıtım_genel_kavramlar

Kalıtımla İlgili Kavramlar

KALITIM #1 KALITIMLA İLGİLİ KAVRAMLAR Kalıtımla İlgili Kavramlar; → Canlıların özelliklerinin bir kuşaktan sonraki kuşağa aktarılmasına kalıtım denir. → Bu durumu inceleyen bilim dalına ise genetik denir. Canlılarda karakterlerin ortaya çıkmasına ⇒ Çevrenin ⇒ Kalıtımın ⇒ Çevre ve kalıtımın birlikte etkileri gözlenir. KALITIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR KARAKTER Bir nesilden diğer nesile aktarılan özelliklere denir. ÖRNEK ⇒ Tohum şekli ⇒ Göz rengi ⇒ Boy uzunluğu vs. GEN Kalıtsal ...
kalıtım_monohibrit_dihibrit_çaprazlama

Monohibrit ve Dihibrit Çaprazlama

KALITIM #2 MONOHİBRİT ve DİHİBRİT ÇAPRAZLAMA Monohibrit ve Dihibrit Çaprazlama: MONOHİBRİT Bir karakter bakımından farklı olan iki homozigot bireyin çaprazlanmasıyla oluşan F1 dölünün tamamının heterozigot olması durumudur. ÖRNEK AA x aa (çaprazlanması sonucu sadece Aa oluşur.) (detaylar ve örnekler videoda) ! Monohibrit iki bireyin çaprazlanmasına da monohibrit çaprazlama denir. (detaylar ve örnekler videoda) DİHİBRİT İki karakter bakımından heterozigot iki bireyin çaprazlanmasıdır. ÖRNEK (detaylar ve ...
kalıtım_bağlı_bağımsız_genler

Bağlı ve Bağımsız Genler, Gamet Hesaplama

KALITIM #3 BAĞLI ve BAĞIMSIZ GENLER, GAMET HESAPLAMA Bağlı ve Bağımsız Genler, Gamet Hesaplama; BAĞIMSIZ GEN → Alel genlerin farklı kromozomlar üzerinde bulunmasıdır. BAĞLI GEN → İki ya da daha fazla gen aynı kromozom üzerinde bulunuyorsa buna bağlı gen denir. → Bağlı genler gametlere birlikte giderler. Ancak crossing over ile birbirinden ayrılırlar. → Genler arasındaki uzaklık ne kadar ...
kalıtım_kontrol_çaprazlaması

Kontrol Çaprazlaması – Eş Baskınlık – Eksik Baskınlık

KALITIM #4 KONTROL ÇAPRAZLAMASI - EŞ BASKINLIK - EKSİK BASKINLIK Kontrol Çaprazlaması - Eş Baskınlık - Eksik Baskınlık; KONTROL ÇAPRAZLAMASI (TEST ÇAPRAZLAMASI) Genotipi bilinmeyen baskın özellikli bir bireyin genotipinin homozigot mu heterozigot mu olduğunu belirlemek için yapılır. → Çaprazlama yapılırken genotipi bilinmeyen baskın fenotipli birey ile aynı karakter açısından homozigot çekinik birey çaprazlanır ve oğul ...
kalıtım_çok_alellik_olasılık_ilkeleri

Çok Alellik ve Olasılık İlkeleri

KALITIM #5 ÇOK ALELLİLİK ve OLASILIK İLKELERİ Çok Alellik ve Olasılık İlkeleri; ÇOK ALELLİLİK (MULTIPLE) → Bir karaktere ikiden daha fazla alel genin etki etmesi durumudur. Çok alelin etki etmesiyle ortaya çıkacak genotip çeşidi sayısını bulmak için şu formül kullanılır: n(n + 1) / 2 (n karakter sayısı) (detaylar ve örnekler videoda) ÖRNEK Bir A karakteriyle ilgili üç farklı ...

Kan Grupları

KALITIM #6 KAN GRUPLARI Kan Grupları; Antijen: Bir hücreye dışarıdan gelen yabancı maddeye verilen addır. Aglütinojen de denir. Antikor: Yabancı maddenin etkisini kırmak için vücut tarafından oluşturulan karşıt maddedir. Aglütinin de denir. koruyucu ! İnsanda kan gruplarını belirleyen genin A, B ve 0 olmak üzere üç çeşit aleli vardır. Bu alellerden ikisi bir araya gelerek ...
kalıtım_eşeye_bağlı_kalıtım_eşeyin_belirlenmesi

Eşeye Bağlı Kalıtım, Eşeyin Belirlenmesi

KALITIM #7 EŞEYE BAĞLI KALITIM, EŞEYİN BELİRLENMESİ Eşeye Bağlı Kalıtım, Eşeyin Belirlenmesi; EŞEYİN BELİRLENMESİ → Genler kromozom üzerinde bulunur. → İnsanda; 2n = 46 kromozom bulunur. Üreme hücrelerine (Gametlerde) n = 23 kromozom vardır. → Diploit canlılarda vücut kromozomu (otozom), eşey kromozomu (gonozom) olmak üzere iki çeşit kromozom bulunur. Dişi → 44 + XX = gametleri 22 ...
kalıtım_otozomlarda_ve_gonozomlarda_ayrılmama

Otozomlarda ve Gonozomlarda Ayrılmama

KALITIM #8 OTOZOMLARDA ve GONOZOMLARDA AYRILMAMA Otozomlarda ve Gonozomlarda Ayrılmama; KROMOZOM SAYISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 1) Otozomlarda Ayrılmama Bu olay genellikle 21.kromozomda görülür. Bu durum Down Sendromuna neden olur. (detaylar ve örnekler videoda) NOT Vücut kromozomu eksik olursa embriyo oluşmaz, fazla olursa embriyo oluşur ancak kusurlu olur. 2) Gonozomlarda Ayrılmama (detaylar ve örnekler videoda) Otozomlarda ve Gonozomlarda Ayrılmama; konusundan sonraki konu  Varyasyon, Mutasyon, ...
kalıtım_varyasyon_mutasyon_adaptasyon_doğal_yapay_seçilim

Varyasyon – Mutasyon – Adaptasyon – Doğal ve Yapay Seçilim

KALITIM #9 VARYASYON, MUTASYON, ADAPTASYON, DOĞAL ve YAPAY SEÇİLİM Varyasyon - Mutasyon - Adaptasyon - Doğal ve Yapay Seçilim; VARYASYON → Aynı türün bireyleri arasında görülen farklılıklara denir. → Kalıtsaldır ve nesilden nesile aktarılır. Varyasyona neden olan faktörler; → Mayoz bölünme → Döllenme → Mutasyon MUTASYON → Genlerde meydana gelen kalıtsal değişikliklere denir. → Mutasyona neden olan etkenlere Mutajen denir. Bunlar; → Radyasyon → Ultraviyole ...
kalıtım_soyağaçları

Soyağaçları & Kalıtım TYT Biyoloji Videolu Konu Anlatımı – 10.SINIF

KALITIM #10 SOYAĞAÇLARI Soyağaçları; SOY AĞACI (PEDİGRİ) → Kalıtsal bir özelliğin nesiller boyu nasıl aktarıldığını gösteren şemaya soy ağacı denir. → Soy ağaçları çaprazlamalar ve olasılık hesaplamalarının daha net görülmesini sağlar. → Soy ağaçları sayesinde canlının genotip ve daha çok fenotipinin tahmin edilmesinde çokça kullanılır. Soy ağacı hazırlanırken kullanılan evrensel simgeler: (detaylar ve notlar videoda) Çift Yumurta İkizi Çocuklar ...

Son Yorumlar

Sınıflar