Betül Biyoloji

Archive

ekolojik_kavramlar

Ekosistem Ekolojisi – Ekolojik Kavramlar

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ #1 EKOLOJİK KAVRAMLAR Ekosistem Ekolojisi - Ekolojik Kavramlar; EKOSİSTEM EKOLOJİSİ Ekosistemlerin yapısını ve işleyişini inceleyen ekolojinin alt dalıdır. Ekoloji → Canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. → Ekoloji alanında incelemeler yapan bilim insanına ekolog denir. Ekosistem → Belirli bir alanda yaşayan birbirleri ile etkileşim halinde olan canlı ve cansızlardan oluşan yaşam birliğine denir. Biyosfer ...
abiyotik_faktörler

Abiyotik (Cansız) Faktörler

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ #2 ABİYOTİK (CANSIZ) FAKTÖRLER Abiyotik (Cansız) Faktörler; Ekosistemde Canlıları Etkileyen Abiyotik Faktörler 1- Işık 2- Sıcaklık 3- İklim 4- Toprak ve mineraller 5- Su 6- pH 1 – IŞIK → Yaşam için gerekli olan enerjinin kaynağı güneşten gelen ışıktır. Bu nedenle ışık canlıya zarar verecek şiddette olmamalı ve canlılara miktar ve süre bakımından yetecek derecede olmalıdır. → Ortamdaki ışık miktarı ...
biyotik_faktörler

Biyotik (Canlı) Faktörler

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ #3 BİYOTİK FAKTÖRLER Biyotik (Canlı) Faktörler; Ekosistemde Canlıları Etkileyen Biyotik (Canlı) Faktörler → Üreticiler (Ototroflar) → Tüketiciler (Heterotrof) → Ayrıştırıcılar (Saprofit) ! Fotosentetik canlılar ışık enerjisini kullanarak organik besin üretirler (Bazı bakteriler, bazı protistalar, bitkiler ve algler). ! Kemosentetik canlılar inorganik maddeleri oksitler ve besin üretir (Nitrit, nitrat, demir, kükürt bakterileri…). Üreticiler → İnorganik maddelerden organik madde sentezleyip ...
canlılarda_beslenme_şekilleri

Canlılarda Beslenme Şekilleri

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ #4 CANLILARDA BESLENME ŞEKİLLERİ Canlılarda Beslenme Şekilleri; Ototrof Beslenme → Fotototrof Beslenme → Kemoototrof Beslenme Heterotrof Beslenme → Holozoik Beslenme • Otçul (Herbivor) • Etçil (Karnivor) • Hem otçul hem etçil (Omnivor) → Çürükçül Beslenme Hem Ototrof Hem Heterotrof Beslenme Ototroflar (Üreticiler) → İnorganik bileşiklerden kendi organik maddelerini üretebilen canlılardır. → Bütün ototrof canlılar ekosistemin üretici basamağını oluştururlar. Kullandıkları enerji çeşidine göre 2’ye ayrılırlar. Fotosentetik ...
madde_ve_enerji_akışı

Madde ve Enerji Akışı

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ #5 MADDE VE ENERJİ AKIŞI Madde ve Enerji Akışı; Güneş ↓ Üreticiler → ısı ↓ Birincil Tüketiciler → ısı ↓ İkincil Tüketiciler → ısı ↓ Üçüncül Tüketiciler → ısı ↓ Ayrıştırıcılar ⇒ Ekosistemde madde ve enerji akışının dengeli ve düzenli olması üretici, tüketici ve ayrıştırıcı canlılar ila sağlanır. ! Beslenme basamağından diğerine besin akışı sırasında her basamakta toplam biyokütle ve depolanan enerji miktarı ...
madde_döngüleri

Madde Döngüleri

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ #6 MADDE DÖNGÜLERİ Madde Döngüleri; Maddelerin ekosistem içerisinde dolaşmasına madde döngüsü denir. → Su Döngüsü → Karbon Döngüsü → Azot Döngüsü SU DÖNGÜSÜ Buharlaşma ve yoğunlaşma gibi olaylarla suyun yeryüzü ile atmosfer arasındaki hareketidir. (detaylar ve örnekler videoda) KARBON DÖNGÜSÜ CO2 (Atmosferde) Fotosentez / kemosentez Solunum Üretici → Besin → Tüketici → Ayrıştırıcı Fosilleşme → Petrol → Kömür → Doğal gaz → Kireç Taşı (detaylar ve örnekler videoda) ! ...
güncel_çevre_sorunları

Güncel Çevre Sorunları

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ #7 GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI Güncel Çevre Sorunları; HAVA KİRLİLİĞİ İnsan sağlığına zarar verebilecek maddelerin atmosferde birikmesine hava kirliliği denir. Çeşitli nedenlerle atmosferde oranı artan kirletici gazların etkisiyle → sera etkisi ve küresel ısınma → asit yağmurlarının oluşması → ozon tabakasında incelme Sera Etkisi Atmosferde oranı artan bazı gazlar, atmosferin daha fazla ısı tutmasına neden olur. buna sera etkisi ...
ekolojik_ayak_izi_karbon_ayak_izi_su_ayak_izi

Ekolojik – Karbon – Su Ayak İzi

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ #8 EKOLOJİK – KARBON – SU AYAK İZİ Ekolojik - Karbon - Su Ayak İzi; Ekolojik Ayak İzi → Bir kişi ya da bir topluluk için kullanılan kaynakların üretilmesi ve oluşan atığın giderilmesi için gereken coğrafik alana ekolojik ayak izi denir. ! Yakın gelecekte insanlar; beslenme, barınma, su gibi birçok problemi yaşamamak için ...
Sınıflar