Betül Biyoloji

Archive

10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı PDF

10. SINIF BİYOLOJİ 1. DÖNEM 1. YAZILI ÇALIŞMASI   MEB tarafından yayınlanan senaryolara uygun olarak hazırladığım 10. sınıf yazılı pdf ini aşağıdan indirebilirsiniz. Biyoloji dersinde yazılıya hazırlık sürecinde umarım size faydalı olur. Yazılı videosunu izlemek için → 10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı Kamp kitabıma aşağıdaki yerlerden ve kitap temin edebileceğin yerlere "betül biyoloji ...
hücre_döngüsü

Hücre Döngüsü

HÜCRE BÖLÜNMELERİ #1 HÜCRE DÖNGÜSÜ Hücre Döngüsü; Kromatit = Kromozomun her bir parçasıdır. Birbirinin aynısı iki kromatite kardeş kromatit denir. Sentromer = Kardeş kromatitleri bir arada tutan yere denir. Kinetokor = Sentromerde bulunan iğ ipliklerinin bağlanacağı yerdir. ! Hayvan hücrelerinde hücre bölünmesi BOĞUMLANMA ile, bitki hücrelerinde hücre bölünmesi ARA LAMEL ile olur. Hücre Neden Bölünür? → Çekirdek organelleri yönetmekte ...
hücre_bölünmeleri

Hücre Bölünmeleri

HÜCRE BÖLÜNMELERİ #2 HÜCRE BÖLÜNMELERİ Hücre Bölünmeleri: Mitoz Bölünme → n, 2n, 3n kromozomlu hücrelerde görülebilir. → Kalıtsal çeşitlilik sağlamaz. → Kromozom sayısı sabit kalır ve değişmez. → Bölünme sonucunda 2 hücre oluşur. → Bir hücrelilerde üremeyi, çok hücrelilerde büyüme, gelişme ve rejenerasyonu sağlar. ! n kromozom sayısını, x DNA miktarını ifade etmektedir. ✩✩✩ Mitoz bölünmede kromozom sayısı ve DNA ...
mitoz_bölünme

Mitoz Bölünme

HÜCRE BÖLÜNMELERİ #3 MİTOZ BÖLÜNME Mitoz Bölünme: 2n = 4 kromozomlu bir hücre için İNTERFAZ → Hücre bölünmesi için gerekli hazırlıklar yapılır. → DNA kendini eşler. → Hayvan hücrelerinde sentrozom eşlenir. G1 – S – G2 PROFAZ → Çekirdek zarı ve çekirdekçik kaybolur. → İğ iplikleri oluşur. → Kromatin iplik kromozoma dönüşür. ! NOT ! Bitki hücrelerinde sentrozom olmadığı için iğ iplikleri mikrotübüller ...
şeysiz_üreme_ve_çeşitleri_tyt_biyoloji

Eşeysiz Üreme

HÜCRE BÖLÜNMELERİ #4 EŞEYSİZ ÜREME Eşeysiz Üreme; → Bir canlının kendisiyle aynı genetik yapıya sahip bireyler meydana getirmesidir. → Kalıtsal çeşitlilik yoktur, bu nedenle oluşan yavruların uyum yetenekleri zayıftır. → Temeli mitoz bölünmeye dayanır. → Az zamanda çok sayıda birey oluşur. → Cinsiyet, sperm, yumurta, döllenme, eşey gibi kavramlar burada yoktur. ! KAP GEÇ ⇒ Soruda eşeysiz üremede çeşitlilik ...
mayoz_bölünme

Mayoz Bölünme

HÜCRE BÖLÜNMELERİ #5 MAYOZ BÖLÜNME Mayoz Bölünme; Mayoz I 2n = 4 hücre için İNTERFAZ → DNA kendini eşler → Hücre bölünmesi için gerekli hazırlıklar yapılır PROFAZ I → Mayozun en uzun evresidir. → Çekirdek zarı ve çekirdekçik kaybolur. → Kromatin iplikler kromozoma dönüşür. → Sentrozomlar zıt kutuplara gider, iğ iplikleri oluşur. → Homolog kromozom çiftinin bir araya gelmesiyle tetratlar oluşur (1 tetrat ...
eşeyli_üreme_ve_döllenme_tyt_biyoloji

Eşeyli Üreme

HÜCRE BÖLÜNMELERİ #6 EŞEYLİ ÜREME ve DÖLLENME Eşeyli Üreme; → İki farklı ata bireyin oluşturduğu dişi ve erkek gametlerin birleşmesiyle oluşan üreme şekline denir. → Mayoz bölünme ve döllenme esasına dayanır. → Eşeyli üreme sonucunda oluşan canlıların, değişen ortam şartlarına uyum yeteneği yüksektir. → Tür içi kalıtsal çeşitliliği artırır ve kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. → Üreme ...
mayoz_mitoz_bölünme_karşılaştırması

Mayoz ve Mitoz Bölünme Karşılaştırması

HÜCRE BÖLÜNMELERİ #7 MAYOZ ve MİTOZ BÖLÜNME KARŞILAŞTIRMASI Mayoz ve Mitoz Bölünme Karşılaştırması; MAYOZ VE MİTOZ BÖLÜNME ORTAK ÖZELLİKLERİ → DNA kendini eşler. (interfaz) → Çekirdek zarı erir ve tekrar oluşur. → Kardeş kromatitler ayrılır (Mitoz ve Mayoz II (Anafaz II)). (Mayoz I homolog) → Çekirdek (karyokinez) ve sitoplazma (sitokinez) bölünmesi olur. → Hücre sayısı artar. → İğ iplikleri ...
kalıtım_genel_kavramlar

Kalıtımla İlgili Kavramlar

KALITIM #1 KALITIMLA İLGİLİ KAVRAMLAR Kalıtımla İlgili Kavramlar; → Canlıların özelliklerinin bir kuşaktan sonraki kuşağa aktarılmasına kalıtım denir. → Bu durumu inceleyen bilim dalına ise genetik denir. Canlılarda karakterlerin ortaya çıkmasına ⇒ Çevrenin ⇒ Kalıtımın ⇒ Çevre ve kalıtımın birlikte etkileri gözlenir. KALITIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR KARAKTER Bir nesilden diğer nesile aktarılan özelliklere denir. ÖRNEK ⇒ Tohum şekli ⇒ Göz rengi ⇒ Boy uzunluğu vs. GEN Kalıtsal ...
kalıtım_monohibrit_dihibrit_çaprazlama

Monohibrit ve Dihibrit Çaprazlama

KALITIM #2 MONOHİBRİT ve DİHİBRİT ÇAPRAZLAMA Monohibrit ve Dihibrit Çaprazlama: MONOHİBRİT Bir karakter bakımından farklı olan iki homozigot bireyin çaprazlanmasıyla oluşan F1 dölünün tamamının heterozigot olması durumudur. ÖRNEK AA x aa (çaprazlanması sonucu sadece Aa oluşur.) (detaylar ve örnekler videoda) ! Monohibrit iki bireyin çaprazlanmasına da monohibrit çaprazlama denir. (detaylar ve örnekler videoda) DİHİBRİT İki karakter bakımından heterozigot iki bireyin çaprazlanmasıdır. ÖRNEK (detaylar ve ...
Sınıflar