Betül Biyoloji

Archive

ATP_ve_fosforilasyon_çeşitleri_ayt_biyoloji

ATP ve Fosforilasyon Çeşitleri

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ #1 ATP VE FOSFORİLASYON ÇEŞİTLERİ ATP ve Fosforilasyon Çeşitleri; ATP = Adenozin Tri Fosfat = ENERJİ → Tüm yaşamsal faaliyetlerde kullanılan enerji kaynağıdır. → Her hücre metabolizması için gerekli olan ATP’yi kendi üretir. → Depolanamaz. → Aynı hücrede hem üretilir hem tüketilir. → Transfer edilemez. → Sentezine FOSFORİLASYON → Hidrolizine DEFOSFORİLASYON denir. (ayrıntılar ve çizimler videoda, betulbiyoloji.com) Ekzergonik Tepkimeler Enerji ...
fotosentez_konu_anlatımı_özet_12._sınıf_biyoloji_soru_konu

Fotosentez

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ #2 FOTOSENTEZ Fotosentez; Klorofil pigmenti taşıyan canlıların ışık enerjisini kullanarak inorganik maddeden organik madde sentezlemelerine fotosentez denir. Fotosentez Yapan Canlılar → Fotosentetik bakteriler ⇒ (hidrojen bakterileri) ⇒ (hidrojen sülfür bakterileri) ⇒ (kükürt bakterileri) → Siyanobakteriler → Bazı arkeler → Öglena ve alg gibi protistalar → Bitkiler (tam parazitler hariç) BİL İnorganik maddeden organik madde sentezleyen canlıların OTOROF, organik madde sentezi sırasında ...
fotosentez_tepkimeleri_konu_anlatımı_özet_biyoloji_12.sınıf

Fotosentez Tepkimeleri

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ #3 FOTOSENTEZ TEPKİMELERİ Fotosentez Tepkimeleri; Işığa Bağımlı Tepkimeler (Işık olmadan gerçekleşmez.) → Devirsiz Fotofosforilasyon → Devirli Fotofosforilasyon Işıktan Bağımsız Tepkimeler (Işık doğrudan kullanılmaz.) → Calvin Döngüsü (ayrıntılar ve çizimler videoda, betulbiyoloji.com) IŞIĞA BAĞIMLI TEPKİMELER → Bu reaksiyonda ışık enerjisi hücrenin doğrudan kullanabildiği kimyasal enerjiye dönüştürülür. Bu dönüşüm için doğrudan ışık kullanıldığı için ışığa bağımlı tepkimeler denir. ⇒ Bu ...
fotosentez_hızını_etliyen_faktörler_ayt_biyoloji_12.sınıf_özet_konu_anlatım

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ #4 FOTOSENTEZ HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler; Çevresel Faktörler → Işık Şiddeti → Işığın Dalga Boyu → CO2 miktarı → Sıcaklık → Su Miktarı → Ortam pH’ı → Mineral Kalıtsal Faktörler → Kloroplast Sayısı → Yaprak Genişliği → Yaprak Sayısı ve Yaprağın Dizilişi → Stomaların Sayısı ve Yapısı → Kutikula Kalınlığı → Enzim Miktarı ✩✩✩ Fotosentez hızına etki eden faktörlerden miktarı en az ...
kemosentez_konu_anlatımı_kemosentez_özet_ayt_biyoloji

Kemosentez

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ #5 KEMOSENTEZ Kemosentez; → İnorganik maddelerin oksidasyonu sonucu açığa çıkan kimyasal enerjiyi kullanarak organik madde sentezlenmesine kemosentez denir. Besinlerini kemosentezle üreten canlılara kemoototrof canlılar denir. → Azot, hidrojen, kükürt, demir bakterileri ve arkelerin çoğu kemosentez yapar. → Kemosentetik organizmalar; doğadaki dengenin korunmasında, ortamdaki atık maddelerin parçalanarak çevre kirliliğinin önlenmesinde görev alır. → Kemosentezde ...
fotosentez_kemosentez_konu_anlatımı_özet_betül_biyoloji

Fotosentez ve Kemosentez Karşılaştırma

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ #6 FOTOSENTEZ ve KEMOSENTEZ KARŞILAŞTIRMA Fotosentez ve Kemosentez Karşılaştırma; FARKLAR FOTOSENTEZ → Organik besin sentezi için gerekli enerji ışıktan elde edilir. (CO2 + H2O -> Besin + O2) → Klorofil taşırlar. → Bazı bakterilerde, bazı protistlerde ve bitkilerde görülür. → Yalnızca ışık varlığında gerçekleşir. → Hidrojen kaynağı olarak H2O, H2S ve H2 kullanılabilir. CO2 → İnorganik madde ...
hücresel_solunum_konu_anlatımı_biyoloji_özet_zihin_haritası

Hücresel Solunum

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ #7 HÜCRESEL SOLUNUM Hücresel Solunum; → Hücrelerde; glikoz, yağ asidi, gliserol, aminoasit gibi moleküllerin yapısındaki kimyasal bağ enerjisi ile ATP sentezlenmesine HÜCRESEL SOLUNUM denir. → Metabolik faaliyetlerin büyük bir bölümünde enerji harcanır. Bu enerji hücresel solunumdan karşılanır. → ATP de dış ortamdan ya da başka bir hücreden alınamayacağı için canlının yaşamını sürdürebilmesi ...
oksijenli_solunum_konu_anlatımı_biyoloji_özet_zihin_haritası

Oksijenli Solunum

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ #8 OKSİJENLİ SOLUNUM (Aerobik Solunum) Oksijenli Solunum; → Bazı prokaryot ve ökartyotlarda gerçekleşir. → Prokaryotlarda; sitoplazmada başlayıp hücre zarı kıvrımlarında tamamlanır. → Ökaryotlarda; sitoplazmada başlayıp mitokondride devam eder. → Besinlerin yapıtaşları ENZİM ve OKSİJEN ile CO2 ve H2O gibi inorganik maddelere parçalanır. → Bu sırada kademeli olarak ATP sentezlenir. Bu sırada fermantasyona göre daha ...
oksijensiz_solunum_konu_anlatımı_biyoloji_özet_zihin_haritası

Oksijensiz Solunum

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ #9 OKSİJENSİZ SOLUNUM Oksijensiz Solunum; → Glikozun O2 kullanılmadan yıkılması sırasında ETS yardımıyla ATP üretilmesine Oksijensiz solunum denir. → O2’siz Solunumda son e- alıcısı O2 değildir. → O2’siz Solunumda Kullanılan İnorganik Moleküller; Sülfat (SO4), Kükürt (S), Nitrat (NO2), CO2 ve Fe (Demir)’dir. O2’li > O2’siz > Ferm → Toprakta ve suda bulunan NO3 ...
fermantasyon_konu_anlatımı_biyoloji_özet_zihin_haritası

Fermantasyon

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ #10 FERMANTASYON Fermantasyon; → Oksijen kullanılmadan sadece glikoliz yoluyla ATP sentezlenmesine fermantasyon denir. → Solunumun ilk evresi olan glikolizde kullanılan enzim çeşitleri tüm canlılarda ortak olduğu için tüm canlılarda glikozdan pirüvat üretilir (glikoliz). Ancak glikolizden sonra kullanılan enzimler canlının türüne göre farklılaştığından etil alkol veya laktik asit gibi farklı organik maddeler ...
Sınıflar