Betül Biyoloji

Archive

9._sınıf_biyoloji_konuları

9. Sınıf Biyoloji Konuları

9. Sınıf Biyoloji Konuları 9. Sınıf Biyoloji Konuları → Merhaba arkadaşım. 8. sınıf bitirdin artık liseye başladın ve artık biraz daha büyüdüğünü hissediyorsun. Evet biraz daha büyüdün ve artık ilkokul ile ortaokulu geride bıraktın :) → Biyoloji çok keyifli bir derstir her ne olursa olsun sakın önyargıyla yaklaşma, konu anlatım videolarımı üç beş ...
prokaryot_ökaryot

Prokaryot ve Ökaryot Hücre

Prokaryot ve Ökaryot Hücre Hücre Hücre canlıların yapıtaşıdır. ! Hücre adını veren bilim insanı ROBERT HOOKE’dur. Hücre bilimi Sitolojidir. Bütün canlılar bir veya birden fazla hücreden meydana gelir. Hücre → Doku → Organ → Sistem → Organizma Hücre Teorisi → Hücre, canlının temel, yapısal ve işlevsel birimidir. → Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşur. → Yeni hücreler, ...
hücre_duvarı_hücre_zarı

Hücre Zarı ve Hücre Duvarı

Hücre Zarı ve Hücre Duvarı İnceleyelim Hücre Zarı Videodaki modele göre hücre zarı; Protein Yağ (lipid) Karbonhidrat moleküllerinden oluşur. Akıcı Mozaik Zar Modeli Hücreyi dış ortamdan ayıran, canlı, esnek, ince, seçici geçirgen bir yapıdır. Hücrenin şeklini korur ve içeriğin dağılmasını engeller. Hücre Zarı Protein → Kanal Protein = Çoğu zaman yağ tabakası içinde zarda boydan boya bulunur. Bu yapı; → Hücrenin dış ...
hücre_zarından_madde_gecisleri

Hücre Zarından Madde Geçişleri – 1

Hücre Zarından Madde Geçişleri - 1 (Küçük Maddelerin Geçişleri) konumuza başlayalım. Küçük Moleküllerin Taşınması Pasif Taşıma • Difüzyon • Kolaylaştırılmış Difüzyon • Osmoz • Diyaliz Aktif Taşıma Büyük Moleküllerin Taşınması Endositoz • Fagositoz (Katı) • Pinositoz (Sıvı) Ekzositoz ! Aktif taşıma ve büyük moleküllerin taşınmasında ATP harcanır. ✩ Hücre Zarından Geçiş Kolaylığı → Küçük moleküller Büyük moleküllere göre → Negatif yüklüler Pozitif yüklülere göre → Nötr atomlar iyonlara ...
hücre_zarından_madde_gecisleri

Hücre Zarından Madde Geçişleri – 2

Hücre Zarından Madde Geçişleri - 2 (Büyük Maddelerin Geçişi) "Büyük Moleküllerin Geçişi" Endositoz ve Ekzositoz olmak üzere 2 şekilde gerçekleşir. Endositoz → Büyük moleküllerin koful oluşturarak hücre içine alınmasıdır. → Hücre zarı yüzeyi küçülür. (H.zarının bir kısmı koful oluşumuna katıldığı için) → ATP harcanır. → Canlı hücrelerde gerçekleşir. → Hücre duvarı olan hücreler gerçekleştiremez. → Fagositoz ve pinositoz ...
organeller_ribozom_golgi_ER

Organeller – 1 (Ribozom – Golgi – E.R.)

Organeller - 1 (Ribozom - Golgi - E.R.) Sitoplazma içinde yer alan farklı görevleri yerine getirmek için özelleşmiş yapılara organel denir. Hücrenin; → Tipine → Beslenme şekline → Yapısına → Bulunduğu dokuya göre organel sayısı ve çeşidi değişiklik gösterebilir. Organeller, Zarsız ve Zarlı olmak üzere ikiye ayrılır. Zarlı Tek Zarlı → E.R. → Golgi → Lizozom → Koful → Peroksizom → Glioksizom Çift Zarlı → Mitokondri → Kloroplast ! Prokaryot ...
organeller_lizozom_peroksizom_koful

Organeller – 2 (Lizozom – Peroksizom – Koful)

Organeller – 2 (Lizozom - Peroksizom - Koful) Lizozom Sindirim enzimleri taşıdığı için hücre içi sindirimde görevlidir. Tek Katlı Zarla Çevrilidir. Prokaryotlarda, olgun alyuvarlarda, gelişmiş bitki ve mantar hücrelerinde BULUNMAZ! Bozulmuş ve yaşlanmış organellerin yok edilmesinde, mikropların sindirilmesinde, insan embriyosunda ellerinde bulunan perdelerin yok edilmesinde görev alır. Lizozom zarı yırtılırsa içerisinde bulunan enzimler sitoplazmaya yayılır ve ...
mitokondri_kloroplast_sentrozom

Organeller – 3 (Mitokondri – Kloroplast – Sentrozom)

Organeller – 3 (Mitokondri - Kloroplast - Sentrozom) Mitokondri Hücrenin ihtiyaç duyduğu ATP’yi O2 kullanarak sentezleyen organeldir. Çift Katlı Zarla Çevrilidir. Prokaryotlarda ve olgun alyuvarlarda BULUNMAZ! Bir hücredeki mitokondri sayısı, hücrenin enerji ihtiyacına göre değişiklik gösterebilir. Örneğin; metabolik faaliyetlerin çok yoğun olduğu kas, karaciğer ve sinir hücrelerinde miktarı fazladır. Mitokondrinin dış zarı düz iken, iç zar ...
hücre_iskelet_elemanları_çekirdek

Çekirdek ve Hücre İskelet Elemanları

Çekirdek ve Hücre İskelet Elemanları Çekirdek → Hücre bölünmesi, hücrenin büyümesi, onarımı, kalıtsal bilginin depolanması ve bilginin bölünmeyle oluşan yavru hücrelere aktarılmasını sağlar. → Normalde bir hücrede bir çekirdek olur. Ancak paramesyum, bazı mantarlar, karaciğer ve çizgili kas hücrelerinde birden fazla çekirdek bulunabilir. Bu çekirdek bölünüp, sitoplazma bölünmediğinde gerçekleşir. → Bazı hücrelerde gençken çekirdek ...
hücrelerin_karşılaştırılması

Hücrelerin Karşılaştırılması

Hücrelerin Karşılaştırılması Bakteri Mantar Bitki Hayvan Nükleik Asit DNA – RNA DNA – RNA DNA – RNA DNA – RNA Çekirdek - Var Var Var Çekirdekçik - Var Var Var Hücre Zarı Var Var Var Var Hücre Duvarı Var Adı → Peptidoglikan Var Adı → Kitin Var Ad→ Selüloz -   Bakteri Mantar Bitki Hayvan Ribozom Var Var Var Var Endoplazmik Retikulum - Var Var Var Koful - Var Var (Merkezi Koful) Var (Çok Sayıda) Golgi - Var Var Var Mitokondri - Var Var Var Plastidler - - Var -   Bakteri Mantar Bitki Hayvan Sentrozom - Neredeyse tamamında yok. Nerdeyse tamamında yok. Çoğunda var. Lizozom - Lizozom benzeri yapılar var. - Var Hücre İskeleti Elemanları - Var Var Var Klorofil Bazılarında var. - Var - Depo Karbonhidrat Glikojen Glikojen Nişasta Glikojen Hücrelerin Karşılaştırılması ndan sonra 3. ünitemiz Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması dır. Youtube deki Hücrelerin Karşılaştırılması videoma buradan gidebilirsiniz.pdf indirmek için buraya tıklayabilirsin. özel notlu ...

Son Yorumlar

Sınıflar